Dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z Anglii

W celu odzyskania zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii musisz skompletować kilka dokumentów, bez których Twoje rozliczenie może się nie powieść. Przeważnie są to:

P45

Zwrot podatku

Warto na chwile zatrzymać się przy terminie zwrot podatku, który budzi u każdego płatnika bardzo przyjemne skojarzenia. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w ciągu roku podatkowego z tytułu istniejących zobowiązań zobowiązane podmioty uiszczają zaliczki na rzecz Skarbu Państwa z tytułu osiąganego przychodu i dochodu. Kwoty te określane są przez istniejące skale i system podatkowy. Po upływie całego roku wszystkie podmioty dokonują obowiązkowego rozliczenia podatkowego podsumowującego cały rok.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Logiczne jest że każdy podmiot zobowiązany do rozliczenia się z osiągniętego dochodu i uiszczenia odpowiedniej wysokości podatku, stara się ciężar fiskalny w maksymalny sposób obniżyć. Porządek prawny obfituje w regulacje dotyczące zobowiązań podatkowych które umożliwiają w legalny sposób dokonania umniejszenia podstawy podatku.

Zaniechanie czyli ważny interes podatnika

Najlepszym przykładem na „uzasadniony interes” podatnika jest kwestia jego egzystencji, jeżeli ustalenie zobowiązania podatkowego mogłoby jej w istotnym stopniu zagrozić to warto w takiej sytuacji zastosować instytucję zaniechania. Zagrożenie egzystencji można uznać za pojęcie nieco zmienne ale bez wątpienia można się domyśleć o jaka wagę interesu w takiej sytuacji będzie chodziło.

Żądanie stwierdzenia nadpłaty

Niektóre sytuacje wymagają od podatnika złożenia wniosku o stwierdzenie zaistnienia nadpłaty zanim dojdzie fizycznie do jej zwrotu.

Termin zwrotu podatku

Ponieważ zróżnicowane są same okoliczności które mogą być przyczyną powstania nadpłaty, tak samo różne są terminy dokonania jej zwrotu. Trzydziestodniowy( od momentu wydania decyzji o istnieniu nadpłaty) termin na dokonanie zwrotu ma właściwy organ w sytuacji gdy: Wydana decyzja zmieniła wysokość wcześniej ustalonego zobowiązania podatkowego albo też istniejącej zaległości podatkowej, zmieniła odpowiedzialność podatkową płatnika albo też inkasenta. Uchyliła albo stwierdziła nieważność wcześniejszej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego albo zaległości podatkowej.

Sytuacje wymagające wniosku o zwrot nadpłaty podatku

Sytuacje które wymagają złożenia przez podatnika wniosku o stwierdzenia nadpłaty to takie w których nadpłata powstała w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a samo zobowiązanie powstało z mocy prawa. Najbardziej klasyczne z tych sytuacji to te w których podatnik złożył uprzednio deklaracje ( swoje zeznanie podatkowe) z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego- wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot .

Sposób postępowania z nadpłatami podatku

W momencie kiedy podatnik uświadomi sobie ze w danym okresie rozliczeniowym dokonał nadpłaty podatku, najczęściej liczy na to że otrzyma zwrot w żywej gotówce. Jednakże organy podatkowe stosują się w postępowaniu z nadpłatami własnymi zasadami. Opierają się one na algorytmie w myśl którego powstałe nadpłaty w pierwszej kolejności są zaliczane na poczet zaległych bieżących oraz przyszłych zobowiązań podatkowych. Takie postępowanie zwyczajnemu podatnikowi zdaje się zupełnie niesprawiedliwe.

Zwrot podatku a firmy rozliczające

W ostatnim dwudziestoleciu powstało bardzo wiele firm i biur które profesjonalnie zajmują się rozliczeniami podatkowymi zarówno firm małych wielkich i średnich jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Trudno jest się temu dziwić gdyż nawet prawnikowi czasem trudno przebrnąć przez gąszcz przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych, warto zatem zaufać profesjonaliście ( posiadającemu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności) niż drogo zapłacić za własny błąd.

Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty

Prawo do stwierdzenia zaistnienia nadpłaty przedawnia się, w sytuacji gdy podatnik kwestionuje zasadność pobrania podatku albo jego wysokość, termin upłynięcia uprawnienia wynosi 5 lat od dnia; pobrania przez płatnika nienależnego podatku albo w wysokości większej od należnej, złożenia ostatecznego zeznania w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, uprawomocnienia się decyzji o uchyleniu albo zmianie decyzji która była podstawą wyliczenia przez podatnika należnego podatku.

Zwrot podatku z Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, przydatne informacje i porady. Dzięki naszej stronie dowiesz się w jaki sposób odzyskać wysoki zwrot podatku z zagranicy!